Nybagte mødre har øget risiko for PTSD-symptomer

Psykolog på Djursland - 19 minutter fra Århus N

Nybagte mødre har øget risiko for PTSD-symptomer

Nybagte mødre har øget risiko for PTSD - samtaler om fødselsdepression med psykolog

PTSD hos førstegangsfødende

Nybagte mødre med negative tanker har en øget risiko for PTSD efter fødslen. Det gælder for førstegangsfødende og i særdeleshed, hvis moderen har tendens til selvkritik og ruminerende tanker.

The two most harmful thinking styles were self-blame and rumination, which is the tendency to re-play events and issues in your mind, over and over again.1

Cirka 20% oplever symptomer på PTSD

Studiet påpeger værdien af at støtte et vist udsnit af førstegangsfødende – også her i Danmark.

Resultaterne viser nemlig at omkring 20 procent af førstegangsfødende kan forvente at opleve symptomer på PTSD efterfølgende:

  • En procent af de førstegangsfødende oplevede at udvikle PTSD efter fødslen
  • Fem procent af de førstegangsfødende oplevede at udvikle delvis PTSD efter fødslen
  • 21 procent af de førstegangsfødende oplevede PTSD-symptomer efter fødslen

PTSD ved ukomplicerede fødsler

De ovennævnte resultater stammer vel at mærke udelukkende fra kvinder, hvor fødslen er gået godt, uden komplikationer og har resulteret i et sundt og levende barn. Forekomsten af PTSD eller symptomer på PTSD skyldes altså ikke at noget er gået galt under fødslen.

PTSD og fødselsdepression - øget risiko ved negative tanker og selvkritik hos førstegangsfødende

Vi har således kun at gøre med enkeltbarns-fødsler, der er gået som forventet og uden medicinske komplikationer og udfordringer.

PTSD-reaktionerne og -symptomerne der er registreret i undersøgelsen, er dermed ikke opstået på grund af vanskelige flerbarns-fødsler, fødsler med komplikationer undervejs eller dødfødsler.

Hver femte normale fødsel giver PTSD-symptomer

Alligevel oplever omkring 20 procent – hver femte – førstegangsfødende symptomer på PTSD. Selvom alt går som forventet og uden komplikationer.

Det psykiske helbred og overgangen til både rollen og identiteten som mor vil forventeligt blive påvirket, såfremt en kvinde udvikler PTSD efter fødslen. Af og til med langvarige og vidtrækkende konsekvenser. Både for mor, barn og øvrige relationer.

These statistics paint a disturbing picture when considering that PTSD, a disorder which is developed as a result of severe mental trauma, can have detrimental implications for women’s mental health, and their ability to transition into parenthood.1

Hvordan forebygger du en traumatisk fødselsoplevelse?

De menneskelige konsekvenser kan altså være store i forbindelse med PTSD efter fødslen. Derfor er der også interesse i at fastlægge årsager, risikofaktorer og teknikker til at forebygge udviklingen af PTSD hos førstegangsfødende.

Med andre ord – hvad er grundene til udviklingen af PTSD?

Hos hvilke førstegangsgravide bør der sættes ind med støtte – og hvorledes?

Hvordan reduceres risikoen for at udvikle PTSD eller symptomer på PTSD efter en fødsel?

Det skal du kigge efter hos dig selv

Dine kognitive mestrings-strategier og tankemønstre står i centrum, når du skal vurdere om du eventuelt har en forøget risiko for at udvikle PTSD eller symptomer på PTSD som førstegangsfødende.

[T]he main factor that determined whether or not women developed PTSD was their thinking style, as women who had negative thinking styles were more likely to develop PTSD symptoms.1

Undersøgelsen af førstegangsfødende med ukomplicerede fødsler viser nemlig, at negative tankemønstre er en betydningsfuld og afgørende risiko hos førstegangsfødende.

Negative tanker og selvkritik er en risikofaktor for PTSD og fødselsdepression hos førstegangsfødende

De negative tankemønstre er faktisk den største risikofaktor i forhold til at udvikle PTSD-symptomer eller egentlig PTSD efter en fødsel.

Coping by self-blame and/or rumination together with perception of resource loss emerged as independent variables that were significantly associated with post-traumatic symptomatology (PTS) severity.2

Fødeteknikker og fødselsforberedelse

Derimod fandt undersøgelsen ikke belæg for at at deltagelse i fødselsforberedelse eller forskellige fødeteknikker kunne gøre en forskel. Kvinderne i undersøgelsen havde simpelthen ens PTSD-reaktioner, uanset om de havde deltaget i fødselsforberedelse eller brugte forskellige fødeteknikker.

Objective birth factors such as participation in birth classes or the different modes of delivery seem to have no significant impact on postpartum PTS in our study.2

Du er ikke under anklage

Det er væsentligt at samtaler med førstegangs-fødende finder en støttende form.

Kvinder med negative tankemønstre må ikke opleve sig anklaget eller indirekte pålagt skyld for deres normale, kognitive strategier.

Ligelig vigtigt er det, at kvinderne ikke oplever at de “blot skal tænke positive tanker”. Det vil kunne misforstås af den gravide, som at de negative tankemønstre er viljestyret, at det er hendes eget ansvar og at det er hendes egen skyld, hvis hun udvikler symptomer på PTSD efter fødslen.

Risikoen er at den førstegangsfødende konkluderer, at PTSD-symptomer er selvskabte og selvforskyldte, “fordi jeg ikke gjorde mig nok umage og ikke kun tænker positive tanker“.

However, there is the danger that such an intervention might promote an accusatory state of mind, where people believe that all one has to do in order to step out of the debilitating mental issues surrounding her birth is simply think in a more positive way.1

Bekymring under en fødsel er helt normalt og en del af forberedelsen og processen mod at blive forælder.

Samtaler med en psykolog om graviditet og fødsel

Det vigtigt at et forløb retter sig mod støttende og anerkendende teknikker. Fokus i samtalerne er både konkrete redskaber og at supplere eksisterende kognitive mestringsstrategier hos den førstegangsfødende.

Gælder det også dig?

Det er især gravide, der har en tendens til og mønster med selvkritik og ruminerende tanker, der er fundet at opleve forøget risiko for PTSD.

Kender du til at tankerne kører i ring og genspiller en tidligere hændelser, situation, fejltrin eller noget du eller nogen – engang – har sagt?

Hvis det er på et væsentligt højere niveau end dine venner og bekendte giver udtryk for at de oplever, så kan det være relevant at fokusere på at tilegne sig supplerende og nye strategier i tide. Men det behøver ikke være med en psykolog.

Undersøg eventuelt om din kommune, jordemoder, sundhedsplejen eller dit fødehospital tilbyder særlig støtte til førstegangsfødende – individuelt eller i gruppeforløb.

Find balancen og nye kognitive strategier

Vejen til at undgå PTSD som nybagt mor er ikke blot at “tænke positive tanker”. Det er ikke pointen i undersøgelsen eller denne artikel.

Det vil snarere forøge det oplevede pres, selvkritikken og gøre naturlige, bekymrede tanker “forbudte”.

Målet er at kunne se, anerkende og rumme negative tanker som en naturlig del af graviditeten, fødslen og overgangen til rollen som mor.

Samtidig med at du – populært sagt – kan se at det blot er tanker, en dynamik og noget du kender til og kan arbejde med på konstruktiv vis.

I form af nye og supplerende mestrings-strategier.

Kender du til overdreven og vedvarende selvkritik?

Oplever du gentagende, negative tanker omkring små fejltrin eller situationer?

__

Læs den engelske artikel:

1 https://www.psychologytoday.com/intl/blog/baffled-numbers/201805/self-blame-rumination-and-the-trauma-birth

Læs mere om selve forskningen:

2 https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1315658

 

Artikel fra Djursland-psykologen · Psykolog · Århus og Djursland

Djursland-psykologen dækker Århus og hele Djursland – både Norddjurs og Syddjurs – og de nærliggende byer og områder. Det er typisk Rønde, Hornslet, Auning, Assentoft, Allingåbro, Mols, Feldballe, Ebeltoft, Ryomgård, Kolind, Pindstrup, Grenå, Ørum, Trustrup, Tirstrup, Lystrup, Løgten, Skødstrup og Egå, samt Randers og Århus N.

Djursland-psykologen
Fabriksvej 5
8544 Mørke
Tlf. +45 89 88 44 45
https://www.djursland-psykologen.dk
Psykolog · Århus og Djursland