Stress-behandling og psykolog-hjælp til stress

Professionelle samtaler, der har dig i fokus og bringer dig videre.

I dit tempo.

BESTIL EN SAMTALE

– vi har også video-samtaler!

Stress – behandling hos psykolog

Som psykologer med erfaring i behandling af stress har vi mødt, hørt og set mange forskellige reaktioner og mindst lige så mange forskellige årsager. Sammen finder vi en vej, den ro og det fremadrettede fokus, der kan bryde fastlåste tanker, følelser og handlinger.

Det skal nok gå. Men det tager af og til lidt længere tid end forventet og kræver af og til noget helt andet end ønsket.

Hos Djursland-psykologen får du adgang til en rar, rummelig og rolig samtale omkring stress, din oplevelse og vejen videre. Jeg har tidligere leveret individuel stress-behandling af alle kommunalt ansatte i Aarhus Kommune

En rolig samtale om stress. Men mest om vejen videre.

Ramt af stress

Stress kan være uforståeligt

Stress er sjældent til at forstå – lige umiddelbart. Når kroppen og følelserne på et tidspunkt siger fra, buldrer eller bliver helt fraværende, så oplever en del, at tankerne følger trop. På skræmmende vis. Det kan være en voldsom oplevelse og situation at stå i. Selvværd, selvtillid, selvforståelse, trivsel og mental balance er i bund. Tankerne kører måske i ring. Det kan være svært at genkende sig selv.

Pludselig går gassen af ballonen. Armene hænger slapt. Øjnene stirrer blankt ud i luften.

Årsagerne til stress er mange – og forskellige. Og stress behøver ikke være rimelig, logisk eller med en åbenlys, udløsende grund. En del synes selv, at deres reaktion er for stærk ift. de krav, de vilkår og den situation, de oplever har udløst stress-reaktionen. Stress kan altså opfattes som en urimelig og irriterende overreaktion.

Mange underkender i starten betydningen af de oplevede belastninger i hverdagen, på arbejdet eller i forbindelse med livsforandringer. Mange oplever derfor at kæmpe med sig selv – i en indre konflikt og splittelse omkring det at opleve sig stresset. Måske med en følelse af at kroppen, følelserne eller tankerne er ude af kontrol.

Stress og depressive tanker

Ængstelige og depressive tanker kan melde sig. Frygten for at det er en kronisk tilstand – at det ikke går over – kan plage. Saft og kraft i hverdagen kan forsvinde. Ting og gøremål, der ellers har været lette, normale og overkommelige, kan pludselig virke tunge, overordentlig krævende og endda helt uoverskuelige.

Konstant stress

Uoverskuelige krav

For andre er det uklarhed, flydende grænser og ansvar på arbejdet der vælter læsset. For mange nye opgaver, frygten for at fejle eller ikke at slå til ift. opgaver og et sug i maven ifm. uklare opgaver eller ansvarsområder. Tanker om andres negative reaktion, angst for at få panik og plagsomme katastrofetanker kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig.

Mange oplever at kæmpe med sig selv – en indre konflikt og splittelse omkring det at opleve sig stresset.

En lammende stress

Andre igen oplever stress på hjemmefronten og i privatlivet. En overvældende ansvarsbyrde, samlivsbrud, livsændringer, sygdom, syge børn eller mistet arbejde kan udløse en træthed, energiforladthed og en stress-reaktion. Pludselig går gassen af ballonen. Armene hænger slapt. Øjnene stirrer blankt ud i luften. Hukommelsen svigter. Bunkerne hober sig op.

Ting og gøremål…kan pludselig virke tunge, overordentlig krævende og endda helt uoverskuelige.

Stress og undvigeadfærd

Lysten til at blive hjemme kan blive stor. Det kan virke udfordrende og truende at skulle møde hverdagens krav. Hjertet kan hamre i brystet. Tankerne kan larme. En sygedag kan blive til to. Og to sygedage kan blive til fem. Lysten til at flygte, slippe for det hele og til at gemme sig, kan vokse, dominere og virke som eneste mulighed.

Langt fra Djursland? Med din mobil kan du let få video-samtaler