Psykolog-samtaler om alkohol-afhængighed

Professionelle samtaler, der har dig i fokus og bringer dig videre.

I dit tempo.

BESTIL EN SAMTALE

– vi har også video-samtaler!

Afhængighed – rusmidler og misbrug

Som psykologer med erfaring i behandling af afhængighed og misbrug af rusmidler har vi mødt mange forskellige typer af afhængighed, misbrug og rusmidler – og lige så mange forskellige årsager. I samtalerne finder vi den ro og det fremadrettede fokus, der kan genskabe længerevarende perioder uden rusmidler.

Afhængighed og misbrug af alkohol, stoffer og piller er ofte båret af forsøg på håndtering af belastende omstændigheder. Når negative tanker eller følelser fylder for meget i ens indre, oplever en del, at alkohol, stoffer eller piller giver en eftertragtet tanke-ro. For en stund kan det virke som om humøret bedres og relationer bliver lettere at være i. Og som om livet er lettere at klare og finde positive sider ved.

Hos Djursland-psykologen får du adgang til en rar, rummelig og rolig samtale omkring afhængighed, misbrug og vejen videre. 

Stof- eller alkoholmisbrug?

Hos Djursland-psykologen kan du få psykologisk behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Du kan også vælge en telefon- eller video-samtale, hvis det passer dig bedre eller du bor langt fra Randers, Århus eller Djursland. Du kan altså få en psykolog-samtale hjemme hos dig selv eller i rolige omgivelser hos Djursland-psykologen.

BESTIL EN SAMTALE

Afhængighed

Perioder med og uden kontrol

Afhængighed og misbrug af alkohol og stoffer er for mange en tilbagevendende problematik. Typisk i forskellige livsfaser og situationer, hvor selvværd, bebrejdelser, kriser, følelser, livsomstændigheder og ydre og indre krav bringer den enkelte under pres.

Men mange oplever ligeledes, at både afhængighed og misbruget kan bringes under kontrol i perioder.

Mange begynder måske at skjule omfanget og benægte at der er et problematisk forbrug.

En del oplever simpelthen at opnå tankemæssig ro og at den indre trivsel øges – for en stund – via rusmidler. Når de negative tanker eller følelser igen begynder at buldre og melde deres snarlige ankomst, så kan det, for mange, være let at konkludere, at der igen skal alkohol, stoffer eller piller til. For at løfte humøret og finde ro i hovedet, som sidst.

Livet med rusmidler i centrum og som svar på alle problemer, er blevet en vedholdende, ond cirkel.

Men dermed er reguleringen af følelser og tanker pludselig lagt over i brug og misbrug af rusmidler. Pausen vælges til. Igen. Arbejdet på at ændre forhold i livet der gør ondt, går i stå. Andre inddrages ikke længere i samme grad i overvejelser om og fokus på at finde vejen videre

Misbrug

Regulering af tanker og følelser

Mange oplever derfor at lukke sig om sig selv og alkohol. Eller stoffer eller piller. Det der engang gav en fornemmelse af løft til at klare eller kunne holde til livet som det er, har pludselig taget hovedrollen i ens liv.

Andre aktiviteter, opgaver og relationer er pauser, afbrydelser eller trin på vejen hen til målet – alkohol, piller eller stoffer.

Dermed er reguleringen af følelser og tanker pludselig lagt over i brug og misbrug af rusmidler.

Langt de fleste, der gennemløber processen, hvor rusmidlerne har taget overhånd, mærker at det er et misbrug, der ikke beriger, men forværrer livet, situationen, tanker og følelser. Men samtidig er det til tider endog meget svært at stoppe. Hvilket kan kaste en ny omgang af negative følelser og tanker af sig.

For at løfte humøret og finde ro i hovedet, som sidst.

Relationer til andre mennesker kan pludselig blive vanskeligere og familien og de nære relationer kan endda opleves kritiske i deres omsorg og bekymring omkring det tiltagende misbrug af rusmidler.

Mange begynder måske at skjule omfanget og benægte at der er et problematisk forbrug. Livet med rusmidlerne i centrum og som svar på alle problemer, er blevet en vedholdende, ond cirkel.

Bring din erfaring i spil. Få hjælp til en længere periode uden rusmidler.

DET OFFENTLIGE HJÆLPER DIG GRATIS

Behandling i det offentlige

Du kan frit henvende dig til din kommune og ambulant behandling af afhængighed og misbrug af rusmidler, hvad enten det er alkohol, stoffer eller piller. Behandlingen ligger da i almindelig åbningstid. Behandling af alkoholmisbrug tilbydes anonymt i det offentlige. Dog ikke for behandling af afhængighed af øvrige rusmidler.

Er du i akut behov for afrusning, kan du blive indskrevet og indlagt til døgnbehandling. Det kan både ske via psykiatrisk skadestue og som et planlagt behandlingstiltag i samarbejde med kommunens rusmiddelcenter. Det er typisk noget du skal ansøge om. Får du det bevilget, vil det være gratis behandling for dig.