Bedre end Sudoku: Styrk din hjerne med en gåtur

Bedre end Sudoku: Styrk din hjerne med en gåtur

Bedre end Sudoku for hjernen og stress

Musklerne påvirker din evne til at håndtere stress

Ny forskning har påvist at nervebaner skal bruges begge veje. Fra hjernen og til hjernen.

Det er fx ikke blot hjernens signaler til benmusklerne, der sørger for at regulere dannelsen af nye nerveceller og den neurale helbredstilstand. Ligelig vigtig er benmusklernes signaler til hjernen.

"...research shows that neurological health depends as much on signals sent by the body's large, leg muscles to the brain as it does on directives from the brain to the muscles."1

Forskningen er foreløbig udført på laboratoriemus. Men resultaterne forventes at være overførbare til mennesker.

"[P]eople who are unable to do load-bearing exercises -- such as patients who are bed-ridden, or even astronauts on extended travel -- not only lose muscle mass, but their body chemistry is altered at the cellular level and even their nervous system is adversely impacted".1

Sådan fremmer du din neurale sundhed

Du skal altså bruge benmusklerne. Bevæge dig. Gå eller løbe en tur. Tage trapperne en gang imellem. Lave et lille hop.

Stress - neural helbred og dine nervebaners sundhed

Til gengæld kan du forvente at kroppen danner tilstrækkeligt med sunde nerveceller til gavn for hjernen og nervesystemet. Dit neurale helbred.

Hvilket er en forudsætning for at fastholde og udvikle din evne til at håndtere stress og udfordringer i dagligdagen.

"Cutting back on exercise makes it difficult for the body to produce new nerve cells -- some of the very building blocks that allow us to handle stress and adapt to challenge in our lives."1

Evnen til stress-håndtering påvirkes

Begrænses vi i bevægelse i dagligdagen – fx ved sygdom eller gennem et inaktivt liv – falder dannelsen af visse nervecelle-typer drastisk, samtidig som det neurale helbred påvirkes negativt.

"Limiting physical activity decreased the number of neural stem cells by 70 percent [...] Furthermore, both neurons and oligodendrocytes -- specialized cells that support and insulate nerve cells -- didn't fully mature when exercise was severely reduced."1

Endelig fastslår forskningen, at et inaktivt liv – med kun meget lidt bevægelsesaktivitet – sænker iltniveauet i kroppen og skaber et anaerobisk miljø.

Det indvirker derefter negativt på kroppens stofskifte og cellernes mitokondrier, der er den del af cellerne, der frigiver den kemiske energi som cellerne – og dermed vores krop og hjerne – har brug for.

"Restricting exercise lowers the amount of oxygen in the body, which creates an anaerobic environment and alters metabolism. Reducing exercise also seems to impact two genes, one of which, CDK5Rap1, is very important for the health of mitochondria -- the cellular powerhouse that releases energy the body can then use."1

Sunde ben, sund hjerne og mindre stress

Sammenfattende sandsynliggør resultaterne, at bevægelse har en markant indvirkning på dit neurale helbred. Vel at mærke uden at tage udgangspunkt i aktviteter med høj intensitet.

Du behøver derfor ikke løbe interval-træning eller deltage i et marathon-løb for at gavne dit neurale helbred.

Bevægelsesaktiviteten skal derimod være vægtbærende, dvs. at du skal bære din kropsvægt på fødderne under bevægelsesaktiviteten.

Det kan fx være gåture, løb, små hop, gymnastik, sidde på hug eller havearbejde.

Bedre end Sudoku for dit neurale helbred

Populært sagt, så vil det være bedre at gå en tur end at sidde inaktivt ved køkkenbordet med en Sudoku, hvis du forsøger at vedligeholde eller fremme dine nerveceller og nervebaners sundhed.

Motion og bevægelse reducrerer stress og skaber et sundt neuralt helbred

En gåtur vil, alt andet lige, medføre et optimalt neuralt helbred og give dig bedre forudsætninger for at håndtere stress, forandringer og udfordringer i dagligdagen, ifølge studiet.

Fik du lyst?

Skal du afsted på en vandretur i dag?

__

Læs den fulde artikel:

https://eurekalert.org/pub_releases/2018-05/f-lei051718.php

Læs mere om selve forskningen:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00336/full